TINH NGHE NANO - TINH BOT NGHE - TINH NGHE NANO NHAT

Khách hàng Duy Đình mua 3 hộp còn 51 hộp

khách hàng Thụy Ngọc mua 2 hộp còn 49 hộp

khách hàng Minh mua 1 hộp còn 48 hộp

FUCOIDAN NHẬT BẢN

FUCOIDAN LIFE NANO NHẬT BẢN

FUCOIDAN LIFE NANO NHẬT BẢN

Fucoidan Life Nano là Fucoidan được sản xuất bằng công nghệ nano độc quyền đã đăng ký bằng sáng chế số 3858073 của công ty Kanehide Okinawa Nhật Bản. Phân tử Fucoidan được bao bọc bằng vỏ nano casule giúp hấp thu nhanh hoàn toàn để mang lại hiệu quả cao nhất. Ngoài Fucoidan ra thi Fucoidan Life nano còn có thêm nấm linh chi và nấm Agaricus thần chủng nhất được các tiến sĩ ở trường đại học Kyoto nghiên cứu suốt 30 năm.

211958159426279.jpg 760160326809525.jpg

Bài viết xem nhiều nhất

Tin tức

back-to-top.png