TINH NGHE NANO - TINH BOT NGHE - TINH NGHE NANO NHAT

Khách hàng Duy Đình mua 3 hộp còn 51 hộp

khách hàng Thụy Ngọc mua 2 hộp còn 49 hộp

khách hàng Minh mua 1 hộp còn 48 hộp

Thông tin sản phẩm

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM LÂM SÀNG NANO CURCUMIN THERACURMIN EX ỨC CHẾ TĂNG TRƯỞNG CỦA TẾ BÀO UNG THƯ

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM LÂM SÀNG NANO CURCUMIN THERACURMIN EX ỨC CHẾ TĂNG TRƯỞNG CỦA TẾ BÀO UNG THƯ

Bệnh ung thư không phải là dấu chấm hết do ngày nay khoa học đã phát triển nên cho dù chưa có thuốc để đặc trị nhưng có thuốc để bổ sung thay thế là tinh nghệ nano curcumin - Theracurmin, hiệu quả của Theracumin đã được chứng minh lâm sàng và đăng trên tạp chí y học của Mỹ.

211958159426279.jpg 760160326809525.jpg

Bài viết xem nhiều nhất

Tin tức

back-to-top.png